disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik.

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.


De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Wij adviseren u voorafgaand aan een kuur of behandeling contact op te nemen met uw behandelend arts.


Herpublicatie van deze informatie of delen daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WellnesSelect.nl.


WellnesSelect.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.


WellnesSelect.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door WellnesSelect.nl of derde partijen op welke manier dan ook.


Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.