WellnesSelect voor meer dan ontspannen

Er is een enorm wellnessaanbod. Zeer gevarieerd en van verschillende kwaliteit. Onze selectie is gemaakt op ondermeer de kwaliteit van de locatie, behandelingen en gekwalificeerde medewerkers. Vandaar WellnesSelect!

Hiervoor maken we gebruik van eigen ervaringen en bestaande kwaliteitskeurmerken. Deze hanteren criteria die objectief beoordeeld worden. Meer info over de keurmerken …

Wellness meer dan alleen ontspannen

Wellness is meer dan alleen ontspannen. Wellness omvat alle ingrediënten voor een gezonde leefstijl: beweging, voeding en ontspanning. Steeds meer wellnesscentra en wellnesshotels bieden dan ook niet alleen ontspanning maar ook sportieve activiteiten. Daarnaast heeft voeding extra aandacht; in de keuken door het gebruik van lokale producten maar ook door het aanbieden van kookworkshops of lezingen.

WellnesSelect geeft inspiratie en praktische tips om invulling te geven aan een gezonde leefstijl. Het wellnessaanbod dat hierbij hoort vindt u onder Ontspannen & Gezonde leefstijl.

Wellness voor uw gezondheid

SPA, sanus per aquam, betekent gezondheid door water. Het gebruik van water bij de behandeling van klachten (hydrotherapie) werd al door Hippocrates, de ‘vader’ van de westerse geneeskunde, gebruikt.

Later volgden onder andere Sebastian Kneipp en werden ook natuurlijke bronnen als modder, leem, algen en zout toegepast bij de behandeling van vaak chronische klachten en ter preventie.

Wellness is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde maar wordt meer gezien als complementair ter verlichting van klachten. Naar een aantal wellnessbehandelingen en therapieën zijn wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Deze vindt u bij de beschrijving van de desbetreffende behandeling/therapie.

Wellness heeft alles te maken met een gezonde leefstijl en zoals steeds meer onderzoeken laten zien heeft uw leefstijl een directe link met uw gezondheid. Daarom kan ook gesproken worden van preventieve wellness.

Onderaan de website vindt u een overzicht van de behandelingen, therapieën en de klachten waarbij wellness toegepast kan worden.

Het wellnessaanbod vindt u onder Ontspannen & Voor uw gezondheid.

Wellness, pure ontspanning

Wellness is vooral ook ontspanning. Spanningen, stress kunnen de oorzaak zijn van vele klachten en daarom is regelmatig ontspannen belangrijk. Het aanbod dat hierbij thuis hoort vindt u onder Ontspannen.

Wellness, complementaire geneeskunde

Wellness wordt wel complementaire geneeskunde genoemd. Natuurlijke grondstoffen zoals thermaal water, zee-algen en modder worden gebruikt ter preventie en om klachten te verlichten of te verhelpen.

Therapieën die vaak alle vele eeuwen worden toegepast, hebben hun werking bewezen. Sinds 2011 is er de website SPAevidence welke wetenschappelijke onderzoeken over behandelingen aangeboden in wellnesscentra rubriceert.