Ontspannen & Voor uw gezondheid!

Sanus per aquam, gezondheid door water maar ook andere natuurlijke bronnen zoals modder, algen, leem, kruiden en zout. Veel therapieën zijn al eeuwen oud en hebben inmiddels hun werking bewezen.

Wellness voor uw gezondheid

SPA, sanus per aquam, betekent gezondheid door water. Het gebruik van water bij de behandeling van klachten (hydrotherapie) werd al door Hippocrates, de ‘vader’ van de westerse geneeskunde, gebruikt.

Later volgden onder andere Sebastian Kneipp en werden ook  natuurlijke bronnen als modder, leem, algen en zout toegepast bij de behandeling van vaak chronische klachten en als preventie.

Wellness is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde maar wordt meer gezien als complementair ter verlichting van klachten. Naar een aantal wellnessbehandelingen en therapieën zijn wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Deze vindt u bij de beschrijving van de desbetreffende behandeling/therapie.

Wellness heeft alles te maken met een gezonde leefstijl en zoals steeds meer onderzoeken laten zien heeft uw leefstijl een directe link met uw gezondheid. Daarom kan ook gesproken worden van preventieve wellness.

Onderaan de website vindt u een overzicht van de behandelingen, therapieën en de klachten waarbij wellness toegepast kan worden.